יום רביעי, 28 ביוני 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש מאי

המשק ממשיך לצמוח בשיעור מתון
יציבות בפדיון בענפי המסחר והשירותים
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש מאי 2017. המשק ממשיך לצמוח בשיעור מתון. על אף מגמת הגידול הרציף של השנים האחרונות, מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע החודש על התמתנות. אולם, מוקדם עדיין לקבוע האם מנוע צמיחת המשק, של השנים האחרונות, משנה כיוון. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מצביע על כיוון חיובי, אף כי נראה שהמצב בשווקי העולם וחוזקת השקל ממשיכים להשפיע שלילית על התפתחותו. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, שמר על יציבות ברמה גבוהה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי לא השתנה לעומת החודש הקודם, אך רמתו משקפת עדיין חוזקה בשוק העבודה.


רכיבי מדד מאי כוללים: עלייה של 1.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש אפריל, לאחר עלייה של 4.0% בחודש מרץ; ירידה של 0.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אפריל, לאחר עלייה של 2.0% בחודש מרץ; ירידה של 0.2% במדד היבוא בחודש מאי, לאחר עלייה של 5.5% בחודש אפריל, ואי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 0.2% בחודש פברואר.
לחץ על הלוח להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה

יום שלישי, 30 במאי 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אפריל

צמיחת המגזר העסקי נמשכת
הפדיון בענפי המסחר והשירותים מצביע, בחודשים האחרונים, על יציבות

 לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אפריל 2017. צמיחת המגזר העסקי נמשכת. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על רמה יציבה לעומת הגידול שאפיין אותו בשנים האחרונות. למרות זאת, מוקדם עדיין לקבוע האם מנוע הצמיחה של המשק בשנים האחרונות, "מוריד הילוך". מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה, אם כי עדיין הושפע לרעה מהבעיות בכלכלות המערב. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, עלה ומצביע על המשך צמיחת המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי לא השתנה לעומת החודש הקודם, אך רמתו משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד אפריל כוללים: עלייה של 2.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 3.3% בחודש פברואר; עלייה של 1.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ, לאחר ירידה של 1.6% בחודש פברואר; עלייה של 5.1% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.2% בחודש מרץ, ואי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.9% בחודש ינואר.
לחץ על הלוח להגדלה


לחץ על הגרף להגדלה


The Melnick State of the Economy Index increased by 0.2 percent in April

Growth in the business sector continues
Revenue in commerce and services points out to stability in recent months
 Click graph to enlarge

The Melnick State of the Israeli Economy Index increased by 0.2 percent in April 2017. The business sector growth continues. The revenue in commerce and services, which reflects domestic demand and especially private consumption, points to a stable level compared to the growth that characterized it in recent years.  It is too early to determine whether the economy's growth engine in recent years is slowing down. The industrial production index, which reflects the supply side of the business sector, rose, although it was still adversely affected by the problems of Western economies.  The import index, which includes mainly, imports of inputs for domestic production, but also consumer goods, rose and indicates that economic growth continues. The number of employee posts in the business sector did not change from the previous month, but its level reflects a strong labor market.


The April index components include: an increase of 2.5% in the industrial production index in March, following a decrease of 3.3% in February; An increase of 1.7% in revenue in commerce and services in March, following a decrease of 1.6% in February; An increase of 5.1% in the import index in April, following a decrease of 0.2% in March, and no change in the number of employee posts in the business sector in February, following a decrease of 0.9% in January.
Click table to enlarge

Click graph to enlarge

יום ראשון, 30 באפריל 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש מרץ

צמיחת המגזר העסקי נמשכת
נראה ששיעור הצמיחה מתון יותר מזה של סוף 2016

 לחץ על הגרף להגדלה  
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש מרץ 2017. צמיחת המגזר העסקי נמשכת, אם כי בשיעור מתון יותר מזה של סוף 2016 ותחילת 2017.   מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על עצירה, אולי זמנית, בשיעור הגידול המאפיין אותו בשנים האחרונות (נתון זה מהווה אומדן זמני בשל אי פרסום נתוני הפדיון של כל הענפים). מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד. למרות הסימנים החיוביים הקודמים אודותיהם דיווחנו, נראה כי השיפור המסתמן בכלכלות המערב עדיין לא מאפשר התרחבות של היצוא התעשייתי. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, חזר להראות תנודות סביב מגמה חיובית. עליית מספר משרות השכירים במגזר העסקי משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד מרץ כוללים: ירידה של 2.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.8% בחודש ינואר; ירידה של 0.9% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר, לאחר עלייה של 1.1% בחודש ינואר; ירידה של 0.9% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר עלייה של 2.2% בחודש פברואר, ועלייה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש דצמבר.
 לחץ על הטבלה להגדלה  
 לחץ על הגרף להגדלה